คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ออนดูลีน

เราเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจอย่างยั้งยื่นเพื่อพัฒนาระบบการผลิตให้มีคุณภาพ โดยมีการฝึกฝนทั้งบุคลาการและเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความชำนาญในทุกขั้นตอนของการผลิต   

 

วัสดุที่นำมาใช้รวมถึงระบบต่างๆ ได้ผ่านการทดสอบอย่างแม่นยำจากสถาบันชั้นนำ เราพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และรับรองคุณภาพของการผลิตในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โรงงานของเราได้ปฏิบัติ

 

สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 9001 และ 14000

 

 

ในห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของออนดูลีน เราให้ความสำคัญในการจัดหาเครื่องมือที่แม่นยำในการทดสอบคุณภาพของเครื่องจักและกระบวนการผลิตเพื่อพิสูจน์ให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น

 

ในสินค้าของออนดูลีนนอกจากนี้เรายังทำงานกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการจัดการอย่างชาญฉลาดและเป็นกลาง โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนต่างๆเหล่านี้ช่วยให้ออนดูลีนสามารถ

 

ค้นพบทางออกที่จะสรรสร้างผลิตภัณฑ์และระบบหลังคา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างลงตัว  สินค้าทุกชนิดของออนดูลีน ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน ตั้งแต่รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

 

ไปจนถึงการผลิต ลักษณะเด่นในเรื่องความเบาและการป้องกันรั่วซึมของออนดูลีน คือการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผู้บริโภค ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะตัวในการผลิตระบบ Seal Smart™

 

ใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นเป็นส่วนประกอบในการยึดแผ่นหลังคาให้แนบกับสกรูเพื่อป้องกันการรั่วซึม นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าว  ผู้ใช้ยังสามารถสัมผัสได้ถึงความเงียบสงบภายใต้หลังคาขณะฝนตกและ

 

ความสะดวกสบายในการติดตั้งแผ่นหลังคาออนดูลีน  ขอบคุณประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงและขั้นตอนการติดตั้งที่ง่ายดายจึงช่วยให้ชีวิตประจำวันดำเนินต่อไปได้ไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออก